تبلیغات
انتظار سرخ - سازمان صهیونیستى - 1.......مقدمه

آیت الله شاه آبادی : شیطان ، سگ درگاه خداست. اگر کسی با خدا آشنا باشد به او عوعو نکند و او را اذیت نکند. سگ در خانه ، آشنایان صاحب خانه را دنبال نکند....چهل حدیث - امام خمینی
 
  سازمان صهیونیستى - 1.......مقدمه [فلسطین و صهیونیزم , ]

 

  :: مقاله زیر به قلم عبدالكریم جادری در مورد سازمانهای صیهونیستى است که در چند بخش به حضور شما تقدیم میگردد.

 

به نظر میرسد انتقال تمامى یهودیان دنیا (یا آن تعداد كه تمایل دارند) به فلسطین و تشكیل یك دولت یهودى در این سرزمین ، هدف اصلى بنیان گذاران مكتب صهیونیزم مى باشد و سازمان جهانى صهیونیستى به عنوان ابزارى كارآمد براى دست یابى به این هدف ، نقشى اساسى در این انتقال و در نتیجه تحقق عملى خواسته ها و طرح هاى سردمداران جنبش ‍ صهیونیستى ایفا كرده است . سازمان مزبور در دست یابى به اهداف خود تا این مقطع (چرا كه صهیونیست ها هنوز به اهداف نهایى شان نرسیده اند) موفق بوده است و همین امر ثابت مى كند كه تركیب این سازمان باید تا حدود زیادى منسجم با اهداف مؤ سسان آن باشد. هرچند اندیشه هاى غیبى و عقاید كهنه و قدیمى ، شالوده ى تفكر صهیونیزم را تشكیل مى دهد ولى تشكیلات سازمانى و اجرایى اش در حد بالایى واقع گرا و مبتنى بر تجربه مى باشد و با دستاوردهاى عملى خود توانسته است خلاهاى فكرى صهیونیزم را جبران كند.

<:P:>

<:P:> <:P:>ایده ى ایجاد وطن ملى یهودى در فلسطین نتیجه فعل و انفعالات درونى یا مراودات اقلیت هاى یهودى پراكنده شده در سراسر جهان با یكدیگر نبود، بلكه بنا به گفته ى ((حییم وایزمن )) نخستین رییس دولت اسراییل ، ایده ى مذكور از ((بالا)) به این اقلیت ها القا گردید و به این نكته در كلیه برنامه هاى كارى صهیونیستى از بدو تاكنون اشاره شده است . به رغم این كه در دوران هاى گوناگون عقاید و گرایش هاى صهیونیستى مختلفى در میان یهودیان ساكن در این منطقه یا نقاط دیگر جهان پدید آمد و براى بازگشت به وطن به اصطلاح اصلى (یعنى فلسطین ) طرحى در این كشور بزرگ یا كشور دیگر تدارك دیده شد، اما سازمان جهانى صهیونیستى برآیند جنبش ‍ سیاسى است كه در پایان قرن 19 تبلور یافت . در همان زمان صهیونیست ها تلاش خود را براى تحقق هدف خویش كه انتقال یهودیان به فلسطین و تاسیس دولت یهودى در این سرزمین است از نقطه صفر آغاز نمودند. ولى براى دست یابى به یك چیز، اراده به تنهایى كفایت نمى كند بلكه ابزار عملى نیز لازم است و از این رو صهیونیست ها كوشیدند با ایجاد تشكیلاتى سازمان یافته ، پایه هاى دولت خود را كه عبارتند از ملت ، سرزمین و سیاست (داخلى و خارجى ) فراهم نمایند.
صهیونیست ها تحت تاثیر و به تقلید از جنبش هاى قومى اروپا، طرح ایجاد وطن ملى یهودى در فلسطین را پى ریزى كردند اما پایه و اساس این طرح متكى به واقعیات موجود در آن زمان نبود. آنها نخست از طریق یك سازمان سیاسى به ترویج طرح خود در سطح بین المللى و در میان یهودیان ، اقدام و جهت تهیه ملزومات انسانى و جغرافیایى اجراى آن تلاش كردند. شرایط آن دوران ایجاب مى كرد كه جنبش صهیونیستى برخلاف جنبش هاى قومى كه قصد داشتند از آنها الگو بگیرند، كار را از نقطه اى پایانى - یعنى تشكیل حكومت - آغاز كند و سپس براى یافتن سرزمینى مناسب و متقاعد كردن یهودیان به مهاجرت به آن سرزمین و سكونت در آن كوشش نمایند. در كنار آن مى بایست طرح را با توجه به مسایلى كه در حین اجرا به وجود مى آمد تغییر دهد كه این خود مستلزم برقرارى مناسبات و جلب حمایت هاى سیاسى بین المللى ، بسیج كردن كلیه امكانات مادى و ایجاد موسسات لازم بود. فراهم كردن زمینه مناسب جهت گسترش مهاجرت یهودیان به فلسطین و رفع هرگونه مانعى براى آسان تر نمودن زندگى مهاجران در این سرزمین (شامل حق مالكیت زمین و احیاى آن ، شهرك سازى ، امنیت شهرك ها و سركوب مقاومت ساكنان اصلى و كشورهاى هم جوار) از دیگرامور ضرورى بود كه بایستى انجام مى گرفت .
از این رو جنبش صهیونیستى كه تنها در شكل - و نه در محتوا و مضمون - شبیه جنبش هاى قومى بود، ساختار سازمانى خود را مشابه یك دولت - در ظاهر و نه در كاركرد و محتوا - پى ریزى كرد. برخلاف جنبش هاى قومى كه نخست به استقلال دست یافته سپس اقدام به تشكیل دولت به منظور ساماندهى مناسبات گروه هاى مختلف جامعه و تمامى كسانى كه در قلمرو سیاسى و سرزمینى شان (سرزمین به معنى میهن و ابزار تولید) قرار داشتند و نیز تنظیم روابط با كشورهاى خارجى نمودند، سازمان صهیونیستى ناچار بود روند معكوسى در پیش گیرد و قبل از تشكیل دولت ، پایه هاى وطن ملى را (شامل سرزمین ، ملت و مناسبات ) فراهم آورد. با این حال ، صهیونیزم سیاسى از همان آغاز ابزار اجرایى خود را بنیان نهاد و آن را دولت همه یهودیان دنیا در برابر كشورهاى خارجى به حساب آورد وبر این اساس كوشید علاوه بركسب شناسایى بین المللى وتحكیم موقعیت خویش درمیان گروه هاى مختلف یهودى ، راه را براى ایجاد وطن ملى یهودى در فلسطین ، از طریق مهاجرت یهودیان به این سرزمین هموار سازد. بنابراین به منظور ایجاد زمینه مناسب براى تحقق اهداف ترسیم شده ى صهیونیزم ، تشكیلات و بخش هاى مختلف سازمان صهیونیستى حتى الامكان به گونه اى متناسب با وظایف تعریف شده ى آن طراحى گردیده است .
نگاهى جامع به ساختار و شیوه ى كار سازمان صهیونیستى نشان مى دهد كه این سازمان از واقعیات بین المللى ، جامعه ى فلسطینى و یهودیان آگاهى داشت و با توجه به این آگاهى برنامه ریزى و اقدام مى نمود و در حقیقت واقع گرایى مشخصه ى اصلى كار این سازمان بود. سازمان صهیونیستى به دلیل توانایى درك واقعیات ، ارزیابى صحیح وضعیت و تهیه طرح هاى مناسب و اجراى آن در زمان مقتضى ، توانست خلاهاى فكرى صهیونیزم را كه مشكلات و پیچیدگى هایى كه در زمینه ى فعالیت سیاسى به وجود آورده بود، برطرف سازد.
به طور كلى دو عامل اساسى در موفقیت سازمان مذكور نقش داشته است : عامل اول عبارت است از شرایط فعلى مناسب براى پدید آمدن چنین سازمانى و عامل دوم ویژگى هاى ذاتى این سازمان است . تاكید بر شناخت واقعیات (هر چند شناختى دروغین و ساختگى )، روابط درونى سازمان یافته و پاى بندى به اصول دموكراسى در بحث موضوعات و تصمیم گیرى ها، نظارت در اجرا و مجازات متخلفان به ویژه در خصوص ‍ تركیب رده هاى رهبرى سازمان از اهم این ویژگى هاست .
پیش از تاسیس اسراییل ، سازمان جهانى صهیونیستى متولى تمامى فعالیت ها و موسسه هاى یهودى در فلسطین و خارج از آن بود. ولى تركیب این مجموعه (شناخت اسراییل ) اقتضا میكند كه بعضى فعالیت هاى این سازمان و مؤ سسه
هاى وابسته در كتاب هاى دیگر مجموعه مطرح شده و مورد بررسى قرار گیرد.

                                           این مقاله ادامه دارد...................

<:P:>

<:P:>

<:P:>

<:P:>


 

 
 نوشته شده توسط منعم در یکشنبه 11 اردیبهشت 1384 و ساعت 12:05 ق.ظ
 ویرایش شده در یکشنبه 11 اردیبهشت 1384 و ساعت 12:05 ق.ظ

  لینک ثابت || نطرات [--]

 

   صفحات وبلاگ...

   
  درباره وبلاگ
 .: وبلاگ من :.
 
.: ایمیل من :.
 [yahoo]

  نویسندگان
 :: منعم(37)

  موضوعات
 :: عمومی(9)
 :: مذهبی(17)
 :: انتخابات(9)
 :: فلسطین و صهیونیزم(2)

  آرشیو
 :: آبان 1384 (1)
 :: شهریور 1384 (1)
 :: مرداد 1384 (1)
 :: تیر 1384 (2)
 :: خرداد 1384 (5)
 :: اردیبهشت 1384 (27)

 

 لوگوی وبلاگ 


  لینکستان

 ::  یوسف زهرا

 ::  هیئت دیوانگان حسین(ع)

 ::  منتظرین

 ::  وبلاگ جواد محدثی

 ::  راهنماى پایگاههاى اسلامى

 ::  مركز فرهنگی شهید آوینی

 ::  بسوی ظهور

 ::  وبلاگ نویسان حزب الله

 ::  صبح صادق

 ::  پایگاه اطلاع رسانی موعود

 ::  عدالت خواه امروز عدالت گر فردا

 ::  ارمیا

 ::  باسیدعلی تافتح قدس ومکه

 ::  حریم یاس

 ::  اندر تعملات محمد مسیح

 ::  دیافه

 ::  روزی تو خواهی آمد

 ::  لوح دل...

 ::  انجمن تفكر مبانی

 ::  بچه های قلم

 ::  مجمع وبلاگ نویسان مهدوی

 ::  پاسخگویی سران سه قوه

 ::  دوکوهه


  لینکدونی
 :: تصویر زنده مسجد مقدس جمکران (-)
 
آرشیو لینكدونی


  جستجو  خبرنامه

  نظر سنجی ...........


  آمار وبلاگ
 بازدید های امروز :
 
بازدید های دیروز :
 
كل مطالب :
 
كل نظرها :
 
كل بازدید ها :
  
ایحاد صفحه : -
entezaresorkh.Mihanblog.com