تبلیغات
انتظار سرخ - سازمان صهیونیستى - 2..... تشكیل سازمان صهیونیستى (1904 - 1897)

آیت الله شاه آبادی : شیطان ، سگ درگاه خداست. اگر کسی با خدا آشنا باشد به او عوعو نکند و او را اذیت نکند. سگ در خانه ، آشنایان صاحب خانه را دنبال نکند....چهل حدیث - امام خمینی
 
  سازمان صهیونیستى - 2..... تشكیل سازمان صهیونیستى (1904 - 1897) [فلسطین و صهیونیزم , ]

 

<:P:>تشكیل سازمان صهیونیستى (1904 - 1897) 
الف - دوره ى هرتزل (1904 - 1896) 
:: جنبش صهیونیستى به عنوان یك تشكل سیاسى سازمان یافته توسط تئودور هرتزل (1904 - 1860) كه یك یهودى اهل مجارستان بود، بنیان گذارى شد. وى در سال 1896 كتاب ((دولت یهود)) را منتشر ساخت و نقطه نظرات خود را درباره ى ریشه هاى به اصطلاح مشكل یهودیان در آن مطرح كرد و نوشته بود كه حل این مشكل (تنها) از طریق ایجاد دولت مستقل یهودى در سرزمینى متعلق به یهودى ها میسر مى باشد. هرتزل در جریان اولین كنگره ى صهیونیستى (پازل 1897)، سازمان صهیونیستى را براى تحقق آن هدف تشكیل داد و از طریق همین سازمان ، اقلیت هاى یهودى و كشورهاى مختلف را به پشتیبانى و حمایت از طرح هایش ‍ فراخواند هرچند در یادداشت هایش نوشته است : به اداره امور یهود بدون آن كه تفویضى از جانب آنان به من شده باشد مى پردازم ، لیكن خود را در قبال كارهایى كه انجام مى دهم در برابر آنان پاسخگو مى دانم . هرتزل معتقد بود كه مشكل یهود یك مشكل بین المللى است و باید بر همین اساس و توسط محافل سیاسى بین المللى حل و فصل شود. او مدعى بود كه قضیه یهود به همه ى ملت ها ارتباط دارد و در نتیجه همه ى ملت ها باید در حل این قضیه سهیم شوند و او (یعنى هرتزل ) وظیفه دارد این قضیه را در دستور كار مجامع سیاسى بین المللى قرار دهد و بدین منظور لازم است یك تشكیلات سازمان یافته به وجود آورد.

<:P:>
در جریان نخستین كنگره ى صهیونیستى كه به دعوت و ریاست هرتزل از 29 تا 30 اوت 1897 در شهر پازل سوئیس تشكیل شد، سازمان جهانى صهیونیستى تشكیل گردید. هرتزل در این كنگره اعلام كرد: ما قصد داریم سنگ بناى خانه اى را كه امت یهود در آن ماءوا خواهد گرفت بگذاریم ... و صهیونیزم در پى ایجاد وطن ملى یهودى در فلسطین با ضمانت قانون و شناسایى بین المللى است . او برداشت خود را از صهیونیزم این گونه بیان داشت . صهیونیزم به معنى مراجعت به آشیانه یهودى حتى پیش از مراجعت به سرزمین یهودى است ، یعنى احیاى وابستگى به یهودیت و افزایش آگاهى به آن . در دو طرف درب ورودى محل تشكیل كنگره ، دو پرچم سفید هركدام داراى دو خط آبى و بالاى سر در یك ستاره شش ‍ گوش (سپر داود) آویخته شده بود، كه همگى از طرح هاى ((دیوید ولفسون )) (1914 - 1856) دومین رییس سازمان صهیونیستى (پس از هرتزل ) بود. ولفسون دو پرچم سفید و ستاره شش گوش را كه بعدها مؤ لفه هاى پرچم اسراییل گردیدند، با الهام از شال نماز یهودیان طراحى كرد.
عبارت صهیونیزم سیاسى با نام هرتزل پیوند خورده است . هرچند پیش از او كسانى بودند كه به نوعى كوشیدند یهودیان را به این سمت و سو سوق دهند اما هیچ یك از آنان همانند او داراى طرحى جامع شامل یك برنامه ى سیاسى ، سازمان مجرى و طرح كارى روزانه نبودند. هرتزل سهم بسزایى در شكل دهى به ایده ى صهیونیزم سیاسى و بنیان گذارى سازمان صهیونیستى داشت . با این حال وى به لحاظ نظرى و عملى از اندیشه ها و افكار پیشینیان بهره جست و تصادفى نیست كه در میان صهیونیست ها رایج شده است كه ((بنكر نظریه پرداز صهیونیزم و هرتزل ناشر و بشارت دهنده آن مى باشند)). حتى لفظ صهیونیزم را نیز هرتزل از مقاله ى ((آزادى ذاتى )) یك روزنامه نگار یهودى اتریشى به نام ناثان بیربناوم (1937-1863) كه در سال 1886 آن را به زبان آلمانى منتشر ساخت ، گرفت . اصطلاح صهیونیزم سیاسى به مرور رواج یافت و مضمونى فكرى و عملى به خود گرفت و با تاسیس سازمان صهیونیستى و آغاز فعالیت چند جانبه آن ، اصطلاح مذكور گسترش بیشترى پیدا كرد.
((لیو بنكر)) (1891-1821) پزشك و نویسنده ى یهودى روسى ، كه نخست طرفدار ادغام یهود در جامعه روسیه بود، با مشاهده ظلم و ستمى كه در دهه هشتاد قرن 19 به هم كیشانش روا داشته شد، تغییر عقیده داد و به هواداران و فعالان جنبش صهیونیستى پیوست . بنكر در سال 1882 جزوه اى با عنوان ((آزادى ذاتى )) را به زبان آلمانى و با امضاى ((یك یهودى روسى )) منتشر ساخت و آن را ((اعلام خطرى از یك یهودى روسى به خویشاوندانش )) توصیف كرد. در این جزوه ، بنكر خلاصه ى افكارش را این گونه بیان كرد یهود یك است زنده نیست و یهودیان در هر نقطه اى كه هستند غریبه محسوب مى شوند و لذا جهانیان با دیده تحقیر به آنان مى نگرند... مساوات یهود در حقوق مدنى و سیاسى به منظور بالا بردن شان و منزلت آنها در چشم سایر ملت ها كافى نیست ... و براى حل مشكل آنها یك راه حل وجود دارد و آن عبارت است از ایجاد دولت مستقل یهودى در سرزمینى مختص به یهودیان و فقط از این طریق یهودیان مى توانند به عنوان امتى واحد، برابر با دیگر امت ها به آزادى دست یابند. وى به جنبش ((دوستداران صهیون )) كه در سال 1882 در روسیه به وجود آمد، پیوست . این جنبش پس از تاسیس خواستار تشكیل جمعیت هاى صهیونیستى به منظور تسهیل انتقال یهودیان به فلسطین شد و خود نخستین گام هاى عملى را براى تامین مهاجرت یهود به فلسطین برداشت . بدین ترتیب طرح انتقال یهودیان به فلسطین با حمایت مالى یك اشراف زاده ى فرانسوى به نام ((ادموند جینر دى روچیلد)) حتى پیش از ایجاد سازمان جهانى صهیونیستى ، به مورد اجرا گذاشته شد. ((موشه لیلینبلوم )) (1910-1843) نویسنده ى یهودى روسى خواستار پیوستن یهودیان به صهیونیزم شد و خاخام ((ساموئل موهیلیفر)) (1824-1898) نخستین جمعیت دوستداران صهیون را در سال 1882 تشكیل داد.
هرچند هرتزل مدعى بود كه نوشته هاى بنكر را نخوانده است ولى افكار او در كتابش ((دولت یهود)) با اندیشه ها و نقطه نظرات بنكر در جزوه ((آزادى ذاتى )) بسیار نزدیك بود و به همین دلیل با اعلام تاسیسسازمان صهیونیستى از سوى هرتزل ، حدود 260 اتحادیه دوستداران صهیون در سراسر اروپا به آن پیوستند. جنبش دوستداران صهیون با وجود تشكیل سه كنگره به منظورساماندهى به فعالیت هایش ، موفق نشد سازمانى یكپارچه و منسجم به لحاظ فكرى و عملى به وجود آورد و پس از غلبه ماهیت دینى بر این جنبش ، ((جمعیت فرزندان موسى )) به رهبرى ((احد هاآم )) (1927-1856) از آن منشعب شد و این جمعیت در تبلیغ صهیونیزم بر جنبه هاى روحى و فرهنگى تاكید داشت و با تاسیس سازمان صهیونیستى به آن پیوست . برخلاف هرتزل كه معتقد بود مشكل اصلى یهود، معیشتى است ، هاآم عقیده داشت كه یهودیان دنیا در درجه اول با یك بحران روحى روبه رو هستند. به همین دلیل عمده اهتمامش را بر ایجاد یك ((مركز تمدن )) یهودى در فلسطین متمركز كرد. پس از مرگ بنكر، ((مناخیم اوسشكین )) (1941-1863) جاى وى را گرفت و به عضویت سازمان صهیونیستى درآمد و موقعیت مهمى در آن یافت . در سال 1920 مقامات دولت روسیه جنبش ((دوستداران صهیون )) را منحل اعلام كردند.
در حالى كه ((دوستداران صهیون )) نتوانسته اند كارى از پیش ببرند و با عدم موفقیت رو به رو گردیدند، هرتزل در كارى كه در پیش گرفت ، موفق بود ؛ حال آن كه در اندیشه هایشان چندان تغییرى ایجاد نكرد، اما به لحاظ سازمان دهى بر آنان پیشى گرفت . او از همان ابتدا اصرار داشت كه به سازمان صهیونیستى صفت ((دولت در حال شكل گیرى )) بدهد، زیرا با وجود آن كه خود او مانند رییس یك دولت یا یك نخست وزیر برخورد مى كرد و به ملاقات روسا و وزیران كشورهاى مختلف مى رفت ، كوششفراوانى كرد كه اولین كنگره صهیونیستى (به رغم این كه اعضاى آن از سوى اقلیت هاى یهودى انتخاب نشده بودند) را به عنوان ((پارلمان تشكیل یافته عموم یهودیان )) معرفى كند. هرتزل علاوه بر تشكیل كنگره صهیونیستى به عنوان تریبونى سیاسى ، براى نخستین بار مقرر كرد كه مبلغ یك شیكل به عنوان حق عضویت در بخش صهیونیستى كه چیزى شبیه یك دولت بود، پرداخت شود و آن را شرط فعالیت در چارچوب جنبش و مشاركت در انتخاب كمیته هاى مختلف اعلام كرد. او همچنین صندوق یهودى اسكان (the jewish colohial trust) را با هدف تامین هزینه ى طرح هایش تاسیس نمود و یك چاپ خانه قانونى به منظور چاپ نشریات مختلف به زبان هاى گوناگون براى شناساندن سازمان صهیونیستى ، كمیته اجرایى اش و شخص رییس ‍ سازمان (كه خودهرتزل بود) و نیز معرفى فعالیت هاى مؤ سسات وابسته به سازمان ، راه اندازى كرد و نام ارگان رسمى سازمان را ((دى فلت )) (یعنى جهان ) نهاد. هرتزل همه این امور را براى یك هدف انجام داد و آن تشكیل دولت یهود است ، كه خود او در خاطراتش درباره ى نخستین كنگره ى صهیونیزم نوشته بود: من در همین جا (در پازل ) دولت یهودى را بنا كردم .
                                                                                                                   این مقاله ادامه دارد.............

<:P:> 


 

 
 نوشته شده توسط منعم در سه شنبه 13 اردیبهشت 1384 و ساعت 11:05 ق.ظ
 ویرایش شده در سه شنبه 13 اردیبهشت 1384 و ساعت 12:05 ق.ظ

  لینک ثابت || نطرات [--]

 

   صفحات وبلاگ...

   
  درباره وبلاگ
 .: وبلاگ من :.
 
.: ایمیل من :.
 [yahoo]

  نویسندگان
 :: منعم(37)

  موضوعات
 :: عمومی(9)
 :: مذهبی(17)
 :: انتخابات(9)
 :: فلسطین و صهیونیزم(2)

  آرشیو
 :: آبان 1384 (1)
 :: شهریور 1384 (1)
 :: مرداد 1384 (1)
 :: تیر 1384 (2)
 :: خرداد 1384 (5)
 :: اردیبهشت 1384 (27)

 

 لوگوی وبلاگ 


  لینکستان

 ::  یوسف زهرا

 ::  هیئت دیوانگان حسین(ع)

 ::  منتظرین

 ::  وبلاگ جواد محدثی

 ::  راهنماى پایگاههاى اسلامى

 ::  مركز فرهنگی شهید آوینی

 ::  بسوی ظهور

 ::  وبلاگ نویسان حزب الله

 ::  صبح صادق

 ::  پایگاه اطلاع رسانی موعود

 ::  عدالت خواه امروز عدالت گر فردا

 ::  ارمیا

 ::  باسیدعلی تافتح قدس ومکه

 ::  حریم یاس

 ::  اندر تعملات محمد مسیح

 ::  دیافه

 ::  روزی تو خواهی آمد

 ::  لوح دل...

 ::  انجمن تفكر مبانی

 ::  بچه های قلم

 ::  مجمع وبلاگ نویسان مهدوی

 ::  پاسخگویی سران سه قوه

 ::  دوکوهه


  لینکدونی
 :: تصویر زنده مسجد مقدس جمکران (-)
 
آرشیو لینكدونی


  جستجو  خبرنامه

  نظر سنجی ...........


  آمار وبلاگ
 بازدید های امروز :
 
بازدید های دیروز :
 
كل مطالب :
 
كل نظرها :
 
كل بازدید ها :
  
ایحاد صفحه : -
entezaresorkh.Mihanblog.com